Skip to main content
COVID-19 RISK MANAGEMENT   •   GRIEPPRIK & VACCINATIES   •   GEACCREDITEERD LAB   •   TESTEN OP LOCATIE OP AANVRAAG   •   200+ VERPLEEGKUNDIGEN

Disclaimer

  1. De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan MediCorps niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt MediCorps geen enkele aansprakelijkheid.
  2. Op deze site staan links naar externe websites. MediCorps is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
  3. Op de inhoud van de webpagina’s van MediCorps en op het MediCorps-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van MediCorps.
  4. Op andere sites linken naar pagina’s van de MediCorps-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van MediCorps niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat MediCorps toestemming verleende als dat niet het geval is. 
  5. Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar contact@MediCorps.nl.