Skip to main content
COVID-19 RISK MANAGEMENT   •   GRIEPPRIK & VACCINATIES   •   GEACCREDITEERD LAB   •   TESTEN OP LOCATIE OP AANVRAAG   •   200+ VERPLEEGKUNDIGEN

Volg de overheidsadviezen

De Rijksoverheid geeft, vaak bij monde van het RIVM, voortdurend adviezen over het werken op kantoor. Of het wenselijk is, maar ook waar u op dient te letten. Denk aan het afstand houden op kantoor, mondkapjes als ook aan regels rond luchtverversing. Ook de KvK heeft een speciaal corona-loket dat u hierin kan ondersteunen. Voor de adviezen van de Rijksoverheid kunt u terecht op: (pop -up) www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/

Organisaties die met MediCorps werken mogen er uiteraard op rekenen dat de dienstverlening en producten volledig zijn afgestemd op de laatste inzichten en de wet- en regelgeving van de overheid.

Advies van het Outbreak Management Team over de inzet van antigeen(snel)testen.
Het OMT geeft aan dat deze testen van meerwaarde kunnen zijn.

Download ‘Advies antigeen(snel)testen’
PDF document | 16 pagina’s | 537 kB

Dit document is een bijlage bij:
Stand van zaken brief COVID-19

Verantwoordelijk:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport