Skip to main content
COVID-19 RISK MANAGEMENT   •   GRIEPPRIK & VACCINATIES   •   GEACCREDITEERD LAB   •   TESTEN OP LOCATIE OP AANVRAAG   •   200+ VERPLEEGKUNDIGEN
Blog

Zomercoronagolf, wat nu?

By 22 juni 2022oktober 18th, 2022No Comments

Stijgende coronacijfers

De afgelopen week zijn er bijna 3.000 besmettingen per dag gemeld bij de GGD’s en dat is 76% meer dan een week eerder.

We zien de opkomst van corona ook terug in de oplopende verzuimcijfers van bedrijven. Na een aantal rustige maanden neemt het aantal besmettingen weer toe. Een groot deel van deze besmettingen betreft de omikron subtypes BA4 en BA5. Uit steekproeven blijkt dat deze mutaties sinds begin juni dominant zijn.

Wat kunnen bedrijven doen?

Mondkapjes en de 1,5 meter zijn immers niet meer verplicht en het regelmatig handwassen wordt niet altijd meer nageleefd op de werkvloer. Toch kunnen bedrijven preventieve maatregelen treffen en het bewustzijn onder medewerkers vergroten. Denk aan mondkapjes indien er niet op 1.5 meter gewerkt kan worden, extra ventilatie en preventief testen. Het corona safe@work programma van MediCorps voorziet in advies/bewustwording en (wekelijks) preventief testen van medewerkers. Tevens worden ook kwetsbare medewerkers gewezen op de mogelijkheid om zich te laten vaccineren.

Nieuwe oproep boosterprik voor de leeftijd 18-59

Op 24 mei 2022 is in de Tweede Kamer een motie ingediend met het verzoek aan de minister van VWS om kwetsbaren jonger dan 60 jaar, in aanmerking te laten komen voor een herhaalprik wanneer hun medisch specialist dit adviseert. En om hierover duidelijker te communiceren met zowel de doelgroep als de GGD’s, omdat er onduidelijkheid is over de herhaalprik voor deze groep. In deze verzamelbrief over COVID-19 is meer informatie te lezen. Deze doelgroep krijgt hierbij een uitnodiging.

Herhaalprik voor 60-plussers geadviseerd

De Gezondheidsraad heeft de herhaalprik geadviseerd voor mensen van 60 jaar en ouder, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en mensen met een ernstige afweerstoornis. De reden hiervoor is dat de effectiviteit van de booster met de tijd afneemt. Bij deze groepen neemt bovendien de bescherming sneller af. Mede daardoor is de kans op ziekenhuisopnames bij hen hoger dan bij anderen.

Volgens de Gezondheidsraad zijn er geen medisch-wetenschappelijke redenen om mensen die niet tot deze specifieke groepen behoren, op dit moment, een herhaalprik aan te bieden. De raad meent dat een herhaalprik voor hen een zeer beperkt effect heeft. Zij zijn voorlopig nog goed beschermd tegen ernstige ziekte.