Skip to main content
COVID-19 RISK MANAGEMENT   •   GRIEPPRIK & VACCINATIES   •   GEACCREDITEERD LAB   •   TESTEN OP LOCATIE OP AANVRAAG   •   200+ VERPLEEGKUNDIGEN

1G, 2G of 3G?

Als 1G/2G/3G wordt toegepast, betekent het dat de minister bepaalde sectoren mag aanwijzen waar dit beleid van toepassing is. Zo kunnen sectoren waar veel besmettingen zijn of waar de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden extra beschermd worden. Achteraf moet de minister zijn keuzes verantwoorden aan de Tweede Kamer. Het is mogelijk dat de wetgeving over 2G/3G op de werkvloer wordt doorgevoerd. Met deze wetgeving wordt het verplicht aan de poort te controleren, en moet de werkgever zijn werknemers zonder coronatoegangsbewijs in staat stellen te testen binnen bedrijfstijd.

In Nederland ziet men op het moment nog onvoldoende toegevoegde waarde om te kiezen voor een 2G of 3G beleid met de huidige omikron-variant. Er is nog onvoldoende draagvlak om een beleid in te voeren, doordat de huidige booster nog niet effectief genoeg is voor de omikron-variant. Echter wordt verwacht dat een aanpassing van de booster kan zorgen voor een beweging naar een meerderheid voor het invoeren van een 1G, 2G of 3G beleid op de werkvloer.

Wat doen de landen om ons heen?

In Europe hanteert ieder land haar eigen coronaregels, waar voornamelijk variaties op de 2G-variant actief zijn. Duitsland en Oostenrijk voeren het zogenaamde 2G+ beleid, waarbij iedereen recentelijk gevaccineerd of hersteld moet zijn én ook in het bezit moet zijn van een negatieve test. Onder andere Italië en Frankrijk hanteren het standaard 2G beleid. Daarentegen probeert Spanje het voorzichtig richting een griep te bewegen, alhoewel het een type A infectieziekte blijft die speciale aandacht vraagt.

Dit blijft bij veel ondernemingen niet onopgemerkt. Tegenwoordig hebben zij steeds vaker te maken met meerdere besmettingen die kunnen leiden tot personeelstekorten, die een bedreiging vormen voor de dagelijkse operatie. Veel ondernemers zouden graag eenzelfde beleid willen doorvoeren, maar mogen medewerkers niet verplichten zolang er geen besluit is vanuit de overheid.

Wat kunnen we verwachten?

In Nederland duurt het besluitvaardig toepassen van maatregelen lang, maar van uitstel komt waarschijnlijk geen afstel. Kijk bijvoorbeeld naar de mondkapjesplicht. Ook hiervan stelde Nederland dat het onnodig was, en ondertussen is het onderdeel van het normale straatbeeld geworden. Naar verwachting zal dit ook met het 1G/2G/3G coronabeleid gebeuren zodra er vaccins zijn die specifieker gericht zijn op de omikron-variant.

Datum webinar: dinsdag 25 januari 2022
Door Hayke Veldman, voormalig VVD-kamerlid en voormalig Voorzitter Kamercommissie voor Europese Zaken.