Skip to main content
COVID-19 RISK MANAGEMENT   •   GRIEPPRIK & VACCINATIES   •   GEACCREDITEERD LAB   •   TESTEN OP LOCATIE OP AANVRAAG   •   200+ VERPLEEGKUNDIGEN

Het verloop van een Covid infectie

Er zijn zeer veel verschillende manieren waarop een Covid infectie kan verlopen. 80 tot 90% van de mensen ervaart milde klachten van de bovenste luchtwegen. Soms is er sprake van een ernstiger ziekteverloop, met mogelijkheid tot ziekenhuisopname. Sommige mensen ervaren nog last van de Covid infectie nádat de acute fase voorbij is. Ze zijn dan wel hersteld, maar met restklachten. In dat geval heb je te maken met Long Covid.

Long Covid en re-integratie

Mensen met Long Covid hebben aanhoudende symptomen, vaak voornamelijk vermoeidheid. Het is lastig om de middenweg te vinden tussen niet alles laten omdat je moe bent, maar ook niet continue over je eigen grenzen heen gaan. Om een medewerker goed te re-integreren, is een plan nodig. Het opstellen van zo’n plan wordt uitgelegd aan de hand van een casus.

De casus

Een 47 jarige junior recruiter werkt 28 uur per week, en is ziek sinds 5 oktober 2020. Het is het tweede ziektejaar, en de werknemer geeft zelf aan dat het beter gaat. Dit blijkt echter niet uit de re-integratie. De recruiter is 25 jaar in dienst, maar heeft frequent verzuim. Er zijn hierdoor zorgen over de duurzame inzetbaarheid en continuïteit.

De diagnose is PASC (Long Covid), maar omdat mensen al 20 jaar met corona achtige klachten in spreekuren komen blijft de diagnose onzeker. Wat is corona, en wat zijn vage klachten?
Om het probleem goed te analyseren, is een uitgebreide sportmedische keuring met parameters nodig. Het plan kan niet alleen opgesteld worden op basis van het verhaal. De vraag is altijd: ga je klachtgericht opbouwen (op basis van ervaren klachten), of tijdgericht opbouwen (op basis van verstreken tijd). Om hier goed antwoord op te geven, is meer medische informatie nodig.

Loonsanctie

Het advies is dan ook om een deskundigenoordeel aan te vragen. Klopt het oordeel van de bedrijfsarts over de belastbaarheid? Als de bedrijfsarts een verkeerd oordeel heeft gegeven, is het namelijk mogelijk dat de werkgever aan het einde van de rit een loonsanctie krijgt, zelfs als deze uitgebreid zijn best heeft gedaan.

In het geval van bovenstaande casus, is de uitslag van het inspanningsonderzoek dat de recruiter te snel verzuurt. In overleg met de bedrijfsarts en de deskundige is een re-integratieplan opgesteld. Ze moet vaker trainen, maar onder een hartfrequentie van 132/min blijven om het verzuren tegen te gaan. De werkzaamheden moeten gedurende 2 maanden niet uitgebreid worden, maar wel meer verspreid worden over de week.

Aan de hand van het deskundigenoordeel en de sportmedische keuring moet dus een re-integratieplan opgesteld worden. Het hebben van dit plan is belangrijk, maar het secuur volgen ook. Als er geen nieuwe medische feiten zijn, hou je je aan het plan.

Long Covid en het UWV

Het UWV beoordeelt de re-integratie inspanningen van zowel de werkgever als de werknemer. Ook wordt de belastbaarheid zoals door de bedrijfsarts vastgelegd beoordeeld. Het is daarom voor de werkgever van belang om een spijkervast dossier aan te leveren. Zo is de kans op onredelijke loonsancties het laagst.

Doortimmerd UWV dossier

Om een goed dossier aan te leveren, heb je de volgende dingen nodig:
– Volledig re-integratie dossier.
– Logboek van re-integratie inspanningen en resultaten.
– Bevredigend re-integratie resultaat (of uitleg waarom dit niet behaald is).
– Deskundigenoordeel en transparantie of de feiten veranderd zijn.
– Sociaal medische begeleiding met adequaat oordeel bedrijfsarts over belastbaarheid, gebaseerd op relevante medische feiten.

Datum Webinar: dinsdag 14 december 2021
Door Robert van den Boogard, Medisch directeur MediCorps.