Skip to main content
COVID-19 RISK MANAGEMENT   •   GRIEPPRIK & VACCINATIES   •   GEACCREDITEERD LAB   •   TESTEN OP LOCATIE OP AANVRAAG   •   200+ VERPLEEGKUNDIGEN

In Den Haag is discussie gaande over het 2G- of 3G beleid. 3G staat voor genezen, gevaccineerd of getest. 2G staat voor genezen of gevaccineerd. Omdat de besmettingen toenemen, schaalt reguliere zorg weer af. Er wordt gezocht naar welke maatregelen genomen kunnen worden om een volledige lockdown te voorkomen, zoals in Oostenrijk. Wordt 2G of 3G de norm voor het Corona Toegangs Bewijs (CTB)? En wordt het coronatoegangsbewijs verplicht op de werkvloer?

Discussie in de Tweede Kamer: 2G of 3G

Hayke Veldman, voormalig VVD-kamerlid en voorzitter Kamercommissie voor Europese Zaken, vertelt over de huidige stand van zaken in de Tweede Kamer omtrent het invoeren van het 2G/3G-beleid. De cijfers uit de ziekenhuizen en IC’s laten zien dat ongevaccineerde mensen meer ziekenhuisbedden bezetten dan ongevaccineerde mensen. Omdat ongevaccineerde mensen kwetsbaarder zijn, sneller besmet kunnen worden en het ook sneller doorgeven, is het idee van het 2G beleid dat iemand die niet gevaccineerd is of corona heeft gehad op sommige plekken niet meer binnenkomt in de CTB-sector (kunst, cultuur, horeca, evenementen).

Waar ze in de Den Haag ook over spreken is om het coronatoegangsbewijs op de werkvloer en mogelijk in het onderwijs toe te passen. Maandagavond 22 november zijn hiervoor wetten aangeleverd bij de Tweede Kamer, die de Tweede Kamer dinsdag heeft besproken over hoe ze deze wetten in behandeling willen nemen. Eerst is er een schriftelijke vragenronde; het is aannemelijk dat deze wetten volgende week (week 48) behandeld worden in de Tweede Kamer.

Verantwoordelijkheid overheid

In het eerste voorstel had het kabinet het idee om er een keuzemogelijkheid van te maken; het is aan het bedrijf zelf om te kiezen of ze het CTB verplicht stellen op de werkvloer. Op advies van de Raad van State is dit aangepast. Zij stelden dat dit zorgt voor gedoe onder werkgevers, en dat de overheid zelf de verantwoordelijkheid moet nemen om wel of niet het CTB verplicht. Of en wanneer dit gaat gebeuren, is afhankelijk van de hoeveelheid besmettingen. Of dit CTB volgens 2G of 3G-beleid zal werken, is afhankelijk van de wet hierover die wel of niet wordt aangenomen. VVD en D66 zijn uitgesproken voorstander van de 2G-regeling, en zullen nog een partij mee moeten krijgen voor een meerderheid. Vervolgens moet het voorstel ook nog langs de Eerste Kamer. Het is voor nu dus nog niet te voorspellen of het 2G- of het 3G-beleid wordt aangenomen.

Privacyvraagstuk

Annemeijne en Stephanie van Rutgers & Porsch, juristen, constateren dat er nog 2 belangrijke vragen onbeantwoord zijn. De eerste is het privacyvraagstuk. Mag je als werkgever vragen om deze persoonlijke gegevens, en deze verwerken? Er wordt grondslag gecreëerd in de Algemene Verordering Gegevensbescherming om deze gezondheidsgegevens te mogen opvragen. Wel wordt uitdrukkelijk benoemd dat opgevraagde gezondheidsgegevens niet verwerkt morgen worden. Dat houdt in dat er dagelijks gevraagd zal moeten worden om het scannen van het coronatoegangsbewijs.

Werknemers zonder QR-code

De tweede grote vraag is wat er moet
gebeuren met werknemers die de QR-code niet kunnen tonen. Zoals het nu in het wetsvoorstel beschreven staat, zal er met goed overleg gezocht moeten worden naar een andere optie. Denk hierbij aan het tijdelijk verrichten van andere werkzaamheden, ergens anders werken waar de QR-verplichting niet geldt of werken vanuit huis. Als al deze stappen zijn gezet en het blijkt onmogelijk, dan is het risico van het niet-werken voor de werknemer. Dit betekent dat de werkgever het loon dan niet uit hoeft te betalen.
Er is nu nog veel onduidelijkheid. De komende tijd houden we de vinger aan de pols bij de ontwikkelingen rondom het 2G/3G-beleid in de Tweede Kamer.

Enkele punten uit de Memorie van Toelichting:

Lees meer op: tweedekamer.nl

Punt 3.5.1. Arbeidsovereenkomst
Het Corona Toegangs Bewijs (CTB) verplicht kunnen tonen is een eis dat door medewerkers geweigerd kan worden. Als de werkgever dan aangepast of ander werk kan aanbieden, is dat de oplossing (thuiswerken dus). Als dat niet mogelijk is, en de medewerker weigert nog, dan kan het een conflict worden. Als de werkgever kan aantonen dat de mogelijkheid voor de medewerker om zich te laten testen, geschapen is, spreekt dat voor de werkgever.

Punt 6.1.1. Incidentele kosten
Als de regeling van QR codes scannen erdoor komt, dan zal er dagelijks gecontroleerd moeten worden.

Punt 6.1.2. Structurele kosten
‘De werkgever dient de werknemer de gelegenheid te geven om de test onder werktijd uit te laten voeren.’
‘… uitgaande van een tijdsinvestering van 45 minuten per persoon, 15 minuten reistijd naar de testlocatie, 15 minuten naar werk en 15 minuten voor het boeken van een afspraak, proces op de testlocatie en QR code aanmaken.’ Dit is ambitieus met de wachttijden bij GGD. Een andere optie is om het op de werkvloer zelf, door MediCorps te laten uitvoeren!

Datum Webinar: dinsdag 23 november 2021
Door Hayke Veldman, voormalig VVD-kamerlid en voorzitter Kamercommissie voor Europese Zaken, Annemeijne Zwager, jurist Rutgers & Posch, Stephanie Dekker, jurist Rutgers & Posch en Albert Akkermans, CEO MediCorps.