Skip to main content
COVID-19 RISK MANAGEMENT   •   GRIEPPRIK & VACCINATIES   •   GEACCREDITEERD LAB   •   TESTEN OP LOCATIE OP AANVRAAG   •   200+ VERPLEEGKUNDIGEN

Nu Nederland op een vaccinatiegraad zit van 76,5% (volledig gevaccineerd) en er wederom versoepelingen komen van de coronamaatregelen, gaan ook werkgevers weer nadenken over ‘samen -werken op kantoor’. Maar hiermee komen ook vragen omtrent de veiligheid van de medewerkers naar voren. Ondernemers worstelen met wat ze wel en niet mogen vragen. Mag een werkgever ongevaccineerden weigeren? Of mag een werkgever een werknemer verplichten zich te laten vaccineren tegen corona? Wat mag wel en wat niet? En wat zijn manieren om hiermee om te gaan?

“Dit soort vragen brengen een juridische complexiteit met zich mee” aldus Anouk Jagt advocaat gezondheidsrecht bij Rutgers & Posch. “Het beperken van de toegang tot iets essentieels als werk, kan volgens het Europees recht alleen op basis van een wet (zoals in Frankrijk en Italië). In Nederland ontbreekt echter zo’n wet. Daarnaast heb je ook te maken met een spanningsveld — de rechten en belangen van twee partijen; werknemer vs. werkgever”.

Rechten werknemer

Aan de ene kant heb je de privacy van de werknemer. Zo is een werknemer niet verplicht om ‘medische gegevens’ met de werkgever te delen omdat dit valt onder de categorie bijzondere persoonsgegevens van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent in Nederland niet verplicht je te laten vaccineren enerzijds omdat je in Artikel 11 van de Grondwet wordt beschermd met het ‘recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam’. Anderzijds omdat dit een te grote inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer. Hierin wordt de werknemer beschermd in Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Plichten werkgever

Aan de andere kant heb je ook te maken met de wettelijke zorgplicht van de werkgever. De eerste prioriteit is de veiligheid en gezondheid van de werknemers. De werkgever moet vanuit deze zorgplicht bijvoorbeeld ook werknemers informeren over wat het coronavirus betekent voor hun werkzaamheden en of er sprake is van een verhoogd risico om het virus op te lopen tijdens het werk.

Wat mag dan wel?

Werkgevers mogen wel informeren over vaccinatie en de voordelen uitlichten. En er is binnen organisaties een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsarts. Hij/zij mag wel vragen of werknemers zijn gevaccineerd, maar ook alleen als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld omdat een werknemer met kwetsbare mensen werkt. Een werknemer mag altijd zelf bepalen of hij deze vraag beantwoordt. Vervolgens mag een bedrijfsarts, vanwege hun geheimhoudingsplicht, alleen een algemeen beeld van het aantal gevaccineerde werknemers met de werkgever delen.

Vaccinatiedwang en vaccinatiedrang

Het is belangrijk dat werkgevers geen druk uitoefenen naar de werknemer toe. Maar het is goed om via de bedrijfsarts te onderzoeken waarom een werknemer zich niet wil laten vaccineren. De werkgever kan dan samen met de werknemer en bedrijfsarts bekijken hoe de kans op besmetting van collega’s, klanten zo klein mogelijk wordt gemaakt. Hierbij kan je kijken naar preventief testen.

Politiek

Politiek gezien geeft Hayke Veldman, voormalig woordvoerder zorg en VVD-Kamerlid, aan dat de verwachting is dat er in Nederland geen wet gaat komen die hierin verandering gaat brengen. Wel kan het zijn dat de publieke druk groter wordt als blijkt dat ongevaccineerden een aantal beperkingen voor de gehele bevolking veroorzaken. Geen dwang, wel drang.

Datum Webinar: dinsdag 31 augustus 2021
Door CEO MediCorps Albert Akkermans