Skip to main content
COVID-19 RISK MANAGEMENT   •   GRIEPPRIK & VACCINATIES   •   GEACCREDITEERD LAB   •   TESTEN OP LOCATIE OP AANVRAAG   •   200+ VERPLEEGKUNDIGEN

Voor de gevolgen van SARS CoV-2 volgen we de richtlijnen van het NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde). Zij maken een duidelijk verschil tussen Long-Covid en Post-Covid. Long Covid staat voor de langdurig aanhoudende klachten na een Covid besmetting. Post Covid zijn de klachten na een besmetting maar is nog niet het stadium van Long-Covid.

Ook een mild verloop van de eerste corona infectie kunnen langdurige klachten veroorzaken zoals kortademigheid, vermoeidheid en aanhoudend verlies van smaak en/of reuk.

Er wordt gesproken over 3 groepen mensen met gezondheidsklachten na Covid.

 – Opname ziekenhuis met ARDS, mensen die het Spaans benauwd hebben.
– Aanvankelijk geen opname maar later cardiaal, neurologische, respiratoir of orgaanschade
– Aanhoudende symptomen, met name vermoeidheid.

Wat gebeurt er nou precies bij een besmetting? De SARS-CoV-2 spike eiwit van het virus hecht zich aan een receptor in je lichaam, met name in de luchtwegen. De receptoren waar het eiwit zich het snelst mee bindt zijn de ACE-2 receptoren. Deze zijn in grote hoeveelheden aanwezig in de longen, darmen, hart, nieren, hersenen, huid etc. Omdat deze ACE-2 receptoren in zoveel organen aanwezig zijn is er een grote kans op langdurige klachten of schade.

In de acute fase kunnen mensen naast benauwdheid ook klachten krijgen van verlamming of verslapping. Met name als er door trombose vorming een herseninfarct ontstaat. Er kunnen ook infarcten ontstaan door bloedklontjes die in het lichaam gevormd worden door de infectie en op een andere plek van het lichaam terecht komen.

In elke situatie die na de acute fase ontstaat spreken we over PACS (Post Acute Corona Syndroom). We spreken dan over een syndroom omdat het een combinatie is van allemaal samenhangende klachten. Er zijn wel drie verschillende vormen:

– Virale toxiciteit in besmette organen specifieke gevolgen
– Immunologische overreactie en heftige ontstekingsschade
– PICS (Post Intensive Care Syndrom, denk ook aan PTSS

Er zijn nog geen voorspellende factoren voor ernstig beloop. In de dia zie je van verschillende onderzoeken lijsten met klachten die kunnen voorkomen. Dat zijn allemaal klachten die te maken kunnen hebben met organen die beschadigd zijn door die infectie, met name op die ACE-2 receptoren. Er is te zien dat een besmetting een tal van klachten kan veroorzaken.

Uit onderzoek is gebleken dat er na het eerste consult minder corona gerelateerde klachten zijn en meer psychische klachten. Waar de NVAB richtlijn geen antwoord op geeft is: is het nou ziekte of is het gedrag? Dat is wel een belangrijk vraagstuk want het geeft een richtlijn hoe je de inzetbaarheid van werknemers kan herstellen.

Werkgever, werknemer en arbodienst hebben verschillende verantwoordelijkheden tijdens de re-integratie op de werkvloer.

 

We hebben tijdens de re-integratie ook te maken met kaders, wet en regelgeving. In de slide kunt u een paar specifieke wetten zien die van toepassing zijn bij de re-integratie. Wetten die van belang zijn: wet verbetering poortwachter, privacy & algemene verordening gegevensbescherming.

 

Waarover heb je regie, met dit vraagstuk kan de Arbodienst goed helpen. Voor re-integratie heb je bepaalde parameters nodig. Deze kunt u zien in de slide. Het lastige van Long-Covid is dat je niet weet of de re-integratie tijdgericht of klantgericht moet zijn. Het is namelijk niet duidelijk of er echt orgaanschade is of dat iemand moe is van langdurige inactiviteit.