Skip to main content
COVID-19 RISK MANAGEMENT   •   GRIEPPRIK & VACCINATIES   •   GEACCREDITEERD LAB   •   TESTEN OP LOCATIE OP AANVRAAG   •   200+ VERPLEEGKUNDIGEN
Blog

Webinar – Update Vaccinatie

By 14 april 2021No Comments

Webinar 13 april 2021 met:
Robert van den Boogard – Medisch directeur MediCorps B.V.

Bekijk hier de volledige powerpoint presentatie 2021.04.13 – Covid-19 facts

Op het moment zijn er 3,1 miljoen prikken gezet. Het ziet ernaar uit dat het goed gaat. Maar laten we dit in perspectief brengen. Internationaal gezien staan wij nog niet erg hoog. Wat opvallend is voor een land dat de zorg over het algemeen bovengemiddeld goed geregeld heeft. Dit heeft onder andere te maken met een zwalkend beleid. Maar hoe komt dit? Welke overwegingen zijn er?

       

Als we kijken naar de vaccinatiebereidheid dan valt het al op dat veel ouderen wel bereid zijn, maar jongeren vooral nog niet. Dit heeft onder andere te maken met de preventieparadox.


Wat is de preventieparadox?
Als je aan preventie doet, dan wordt het oorspronkelijke probleem opgelost. Maar doordat het opgelost wordt ontstaat er een verlaging van motivatie om aan preventie te doen. Omdat het idee van de noodzaak verdwijnt.

Er moet dus een afweging worden gemaakt: Is het winst voor de individu of de bevolking?

   


Bijwerkingen van de vaccins
Daarnaast moeten we kijken naar de bijwerkingen van de vaccins.

   

De zeer ernstige bijwerkingen zijn eigenlijk nauwelijks tot niet aanwezig. Op macro niveau: waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat maakt dat de keuze toch is gemaakt om bij AstraZeneca te stoppen met prikken onder de 60 jaar?

Het Lareb
Dit heeft onder andere te maken met het Lareb. Dat is het kenniscentrum wat alles te maken heeft met bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. Het instituut waar zorgprofessionals verplicht zijn om bijwerkingen of mogelijke bijwerkingen te melden.

  

Daar verzamelen ze heel veel kennis van geneesmiddelen en daardoor zien zij ook relaties tussen vaccins, medicijnen en bepaalde complicaties. Daardoor zijn ze in staat om te zeggen “het is een complicatie van..” of “het is iets dat sowieso al gemiddeld voorkomt in de natuurlijke bevolking”, waardoor de relatie met het vaccin of medicijn, kleiner wordt.

Moeten we wel vaccineren met deze bijwerkingen?
Jongeren hebben meer last van bijwerkingen dan ouderen. Dat is lastig, omdat de vaccinatiebereidheid onder jongeren lager is. Dan stel je de vraag; is er een gezondheidswinst te behalen voor het individu, of lopen ze meer risico op bijwerkingen? Dus om jongeren aan te spreken zal je meer informatie moeten verschaffen.

   

Nu ook bij het Janssen vaccin trombose complicaties ontstaan betekent dit dat je sowieso alert moet zijn op deze klachten binnen 14 dagen na vaccinatie. Als je er op deze manier naar kijkt, kun je denken: “moeten we nog wel vaccineren?”

Daarom moeten we het in de juiste context plaatsen; het gaat om zeer zeldzame voorkomende complicaties en de winst die te behalen valt uit het vaccineren is vele malen groter dan als we niet vaccineren. Sterker nog, de bijwerkingen van het virus zijn erger dan de bijwerkingen van het vaccin.

 

Of je nou gevaccineerd of getest bent, blijf de maatregelen navolgen, want er lopen op dit moment toch nog veel besmettelijke mensen rond.

Transparantie is key!
Alertheid blijft een belangrijk punt. Waar mogelijk vaccineren Incompany zorgt ervoor dat de mensen die niet via de GGD worden geprikt ook gevaccineerd kunnen worden. En door laagdrempelig en fijnmazig het vaccin aan te bieden kun je net misschien die kritische massa bereiken die je nodig hebt om uiteindelijk de toekomstige uitbraken de kop in te drukken.

We worden regelmatig geconfronteerd met de vraag “hoe moeten we de mensen nou bereiken?”, of het nu gaat om testen of om vaccineren.
Moet je ze overtuigen? Motiveren? Inspireren? Of misschien informeren?

Zelf zeggen wij altijd:
Als er ambities zijn om straks Incompany te vaccineren en je wilt mensen mee krijgen om je bedrijf en medewerkers voldoende te beschermen, dan zal je altijd transparant moeten zijn over de afwegingen.