Skip to main content
COVID-19 RISK MANAGEMENT   •   GRIEPPRIK & VACCINATIES   •   GEACCREDITEERD LAB   •   TESTEN OP LOCATIE OP AANVRAAG   •   200+ VERPLEEGKUNDIGEN
Blog

Update vaccinatie m.m.v. Medisch Directeur MediCorps, Robert van den Boogard

By 19 maart 2021No Comments

Geen enkele week was zo actueel als deze week als het gaat om vaccinaties.
Er was veel te doen, met name ook om de media aandacht voor een zeer zeldzame bijwerking.

Een aantal onderwerpen dit keer:

Testen; waar hebben we het over, aantallen
Besmettelijkheid; relevantie van het testen
Gevolgen besmettelijkheid op de ziekenhuizen en IC bezettingen
Vaccinaties; uitleg over de soorten en de bijwerkingen

Alles waar we ons momenteel mee bezighouden is terug te leiden naar de strategie ‘testen, traceren en vaccineren’. Uiteindelijk zijn de maatregelen bedoeld om de maatschappij weer open te krijgen, op een zo’n veilig mogelijke manier.
Positieve testen
In de eerste golf, werd nog weinig getest dus een zogenoemde ‘onderregistratie’. Nu twee pieken, dus is de situatie als volgt; is er sprake van een derde golf of een soort jojo effect, binnen bepaalde marge. Het is het makkelijkst om achteraf te praten met kennis van dan. Aan de andere kant laten de modellen ook wel zien dat door de Britse variant het heel aannemelijk is dat er een opbouw is naar een volgende golf. Wanneer deze ons gaat raken hangt af van beschermende, isolerende en preventieve maatregelen.

Daar tegenover staat dat een grote kwetsbare groep al gevaccineerd is, dus een minder groot risico loopt ten opzichte van de eerste en de tweede golf. De positieve testen zijn verdeeld in leeftijdscategorieën. In de leeftijd van 0 tot 20 jaar, daar is het virus behoorlijk uitgesproken. Ook wel in de groep van 20 tot 50 jarigen. De jongeren, waar een fors aantal positief getest zijn, hebben bijna geen ernstige klinische gevolgen, denk aan opnames in het ziekenhuis.

Positieve testen grafiek 2

Bij positieve testen wordt voornamelijk gekeken naar de sneltesten, de rode curve in de afbeelding. De blauwe en paarse lijn zijn de pcr-testen. De gele lijn laat de positieve virusdeeltjes in de stoelgang zien. Is dit relevant? Ja op zich wel, kijk naar deze grafiek, 200 miljoen virusdeeltjes per inwoner in Nederland. Deze coronavirusdeeltjes belanden in het rioolwater. Dit is een astronomisch hoog getal. Voordat dit in het riool komt, komt dit eerst in het toilet. Bedenk daarom ook heel goed dat het toilet een grote bron is van verspreiding van virusdeeltjes. Het gaat niet alleen om maatregelen, maar ook om de uitgang van een bedrijf naar het riool.Wat willen we aantonen?
Niet alleen besmettingen. Bij de pcr-test blijft tot 2 maanden de uitslag positief, maar is men niet besmettelijk meer. We willen weten wie besmettelijk is en anderen kan infecteren. Lichtblauwe lijn (zie afbeelding) zijn de waarschijnlijkheidsintervallen. Schattingen worden gedaan. We zitten nog altijd in een hoge virus besmettingsdruk. Één op de 170 mensen die je nu tegenkomt is besmettelijk, dat was van de zomer veel lager. De virusdruk in de zomer zal zeer waarschijnlijk weer omlaag gaan, ook door het testen, vaccineren, en faseren. Maatregelen die nu worden genomen, moeten vooral als doel hebben, vóór de golf die na de zomer zou kunnen ontstaan, om die zoveel mogelijk bij de wortel aan te pakken. De besmettelijke mensen zijn een belangrijke graadmeter, dit zijn namelijk ook de risicovormers.

Gevolgen van besmettelijke mensen


Besmetting van de ziekenhuisbedden. De eerste golf, grijs gearceerd, is niet volledig in de registratiesystemen opgenomen. De huidige golf laat zien dat door goede registratiesystemen een goed beeld is ontstaan en wat dat betekent voor de zorg. Ziekenhuisbedden kan je makkelijk bijzetten, maar IC bedden niet. Hooggeschoold personeel is daarvoor nodig en ook ander soort apparatuur. Ondanks alle maatregelen die genomen zijn, zie je in de grafiek dat er nog altijd een behoorlijke druk is op de IC bedden. Aan de andere kant zie je dat de maatregelen die genomen zijn, veiligheid, sociaal etc. wel het gewenste effect hebben. Namelijk ‘flattening the curve’. Door het vaccineren aan de ene kant, kun je maatregelen loslaten aan de andere kant. Dit gaat natuurlijk hand in hand samen. Als je te snel maatregelen loslaat, is de kans groot dat de besmettingen weer omhoog schieten. Op dit momenteel zijn nog zo’n 100.000 besmettelijke mensen in Nederland. Je kan de maatregelen niet loslaten aan de ene kant, zonder voldoende/afdoende vaccinatiegraad aan de andere kant.

Vaccineren
Momenteel is MediCorps nog niet aan het vaccineren, we zijn er nog altijd hard mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Uit welke vaccinaties kan je straks allemaal kiezen? Als er iets te kiezen valt, wat doe je dan met emoties? Een van de emoties die gepaard gaat met vaccinatie is de vaccinatiebereidheid. 60% van de mensen is bereid om te vaccineren, na de piek was dit 80%. Dit is een kwantitatief getal, er zit namelijk een behoorlijk verschil in vaccinatiebereidheid bij de leeftijdscategorieën. De 70+ is de vaccinatiebereidheid bijna 90%, bij de jongeren (tieners en adolescenten) is dit ongeveer 60%. Als gekeken wordt naar relevantie, hoe zit de besmettingsgraad per leeftijdsgroep? Dan zie je dat de groep met de laagste vaccinatiebereidheid, ook een groep is waarbij toch nog veel virusdruk zit. Naarmate de leeftijd toeneemt, vanaf 50, neemt de besmettingsgraad af en de vaccinatiebereidheid toe.

7 miljoen mensen niet beschermd
Kijken we alleen naar 18 jaar en ouder, dan mis je al 4 miljoen mensen in Nederland. Als je deze groep kan vaccineren, 18+, waarvan je 80% vaccineert met een vaccin dat 90% effectief is. Heb je nog altijd 7 miljoen mensen niet beschermd. Is dit voldoende om een potentiële nieuwe golf op te vangen? Niemand weet hierop het antwoord, maar het is wel goed om hiernaar te kijken om genoeg mensen te bereiken om zich te laten vaccineren.

Rol MediCorps
MediCorps is van mening dat we niet willen verdringen, de kwetsbare ouderen in de weg lopen. Het is aannemelijk dat er vaccins overblijven. Er zijn meer vaccins gekocht, dan in Nederland wonen. Op een bepaald moment is er een overschot aan vaccins, dus daar ligt het probleem niet. Ook niet bij het aantal ‘prikkers’. Het probleem is ‘hoe ga je de mensen bereiken met een lagere vaccinatiebereidheid’? Met andere woorden, kan je laagdrempelig en fijnmazig deze doelgroep bereiken. En zeker als een aantal mediaberichten, zoals mogelijke bijwerken van het AstraZeneca, de wereld in gaan. Dit doet ook wat met mensen en hun emoties. Hoe laagdrempeliger en fijnmaziger (incompany) je dit aanbiedt, hoe groter de kans is dat je meer mensen kunt vaccineren. Uiteindelijk moet je dit ook doen om de groep die niet beschermd is, zo klein mogelijk te houden.

Je hoeft niet te overtuigen, als je informeert ben je voldoende aan het doen. Ook voor mensen die huiverig of twijfelachtig tegenover het vaccin staan, geeft dit een aardig inkijkje.

Goedgekeurde vaccins in Nederland

Er zijn momenteel 4 vaccins goedgekeurd in Nederland.

– BioNTech/Pfizer (2x toediening in de bovenarm, 3 weken interval) geeft 95% bescherming. mRNA vaccin, dat betekent; een stukje van genetisch materiaal van coronavirus. Een vetbolletje wordt aangebracht in het lichaam, het lichaam reageert door het aan te vallen, spike eiwitten, worden antistoffen tegen gevormd. Je simuleert een natuurlijke besmetting. Je traint je lichaam om het eiwit te kennen wat door het RNA gemaakt wordt. Wordt ook snel opgelost en ‘opgegeten’ door je lichaam. Tegen de spike eiwitten wordt een antistof tegen gemaakt. Herkenning en snellere reactie. Normaal duurt het ongeveer 10 dagen om antistoffen op te bouwen tegen een vreemd lichaam (bacterie of virus) in deze mate gaat het vele maten sneller.
– Moderna (2x toediening, 4 weken tussentijd) 94% effectief. Ook een mRNA vaccin.
– AstraZeneca, ook wel Oxfordvaccin (2x toediening, 4-12 weken tussentijd) 60% bescherming. Voordat je denkt ‘dit is geen goed virus’, het biedt volgens het RIVM evengoed een bescherming tegen een ernstig verloop van de infectie. Het is een dragervirus. Er wordt een virus ingebracht, een stukje genetische code wat een spike eiwit gaat maken van het corona virus. Je lichaam reageert hierop door antistoffen te maken.
– Jansen vaccin =Op het moment geen informatie bij het farmacotherapeutisch kompas, wordt empowered door de Nederlandse gezondheidsraad. (1x toediening, 67% bescherming). Ernstig verloop (zie AstraZeneca tekst) en werkt hetzelfde als het AstraZeneca vaccin.

Bijwerking of toevallige samenloop van omstandigheden?
Actualiteit; College Beoordeling der Geneesmiddelen adviseert om tijdelijk niet te prikken. Het Europees Medicijnen Agentschap en WHO adviseert om wel door te gaan. Wat is dan wijsheid? Een aantal landen zijn gestopt met het vaccineren, omdat ze onderzoek willen doen naar mogelijke bijwerkingen door het vaccin. Bij een zestal mensen is trombosevormingen vastgesteld, bloedklonters, combinatie met hele lage bloedplaatjes is vreemd. Iets wat niet goed begrijpelijk is, dus eerst onderzoek of het een gevolg is van het vaccin of een gevolg van iets anders.
De meeste vaccinologen twijfelen of het een bijwerking kan zijn van het vaccin. Dit beeld past eerder bij een doorgemaakte corona infectie. Een van de redenen waarom corona erger kan verlopen is omdat er in het lichaam allerlei bloedklonters ontstaan, bijvoorbeeld in de longen of hersenen, een verstoring in de bloedstollingsprocessen.

Opmerkelijke situatie, want door uitstellen van vaccineren lopen sommigen nu een hoger risico als ze een corona infectie doormaken, dan de zes mensen op de zoveel miljoen mensen die deze verschijnselen heeft gekregen. Vanuit emotie wordt nu een besluit genomen omdat niemand zijn handen hieraan wil branden en men het gewoon niet zeker weet. Het gevolg is nu dat circa 200.000 mensen een opschortend bericht hebben ontvangen en momenteel niet gevaccineerd worden. Dit is een belangrijk punt om te beseffen want deze mensen zijn nu niet beschermd en worden langer blootgesteld aan de risico’s. Achteraf wordt besloten of het een verstandig besluit was om te stoppen met AstraZeneca of niet.

Klachten
Klachten zijn uitgesprokener bij jongeren dan bij ouderen. Na de tweede vaccinatie nemen deze bijwerkingen bij de mRNA-vaccins Comirnaty en Moderna toe (in aantal en in ernst). Ook het AstraZeneca-vaccin kan dergelijke bijwerkingen veroorzaken na de eerste en tweede vaccinatie.Cijfers

Bijna 2 miljoen prikken gezet. Het gros is gezet door de GGD en een klein deel door ziekenhuizen, zorginstellingen. Ook de huisartsen hebben een belangrijke rol, alleen zijn zij zelf niet content omdat zij restpartijen krijgen van de GGD’s. Hierdoor is plannen moeilijk. Opschorten van AstraZeneca heeft een behoorlijke impact op de planning. Het belangrijkste waar iedereen nu mee te maken heeft is het volgende; wat als er onvoldoende vaccinatiebereidheid is binnen de organisatie. Dit heeft namelijk ook een risico op je bedrijf continuïteit. Door een lage vaccinatiegraad is er meer risico op een uitbraak. Met een slimme teststrategie kan je een uitbraak snel in de kiem smoren.