Skip to main content
COVID-19 RISK MANAGEMENT   •   GRIEPPRIK & VACCINATIES   •   GEACCREDITEERD LAB   •   TESTEN OP LOCATIE OP AANVRAAG   •   200+ VERPLEEGKUNDIGEN
Blog

Welke groep is wanneer aan de beurt voor de coronaprik?

By 18 maart 2021No Comments

Nieuwsupdate 18 -03

Vertraagde of juist versnelde leveringen kunnen ervoor zorgen dat de onderstaande planning weer wordt aangepast.

Daarnaast is de toediening van het AstraZeneca-vaccin tot en met 28 maart gepauzeerd. Als deze pauze langer duurt, heeft dit mogelijk effect op wanneer jij een uitnodiging krijgt.

Planning voor mensen die niet in de zorg werken:

Bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling
Bijna alle bewoners van verpleeghuizen en andere instellingen die dat wilden, hebben inmiddels twee doses van het Pfizer-coronavaccin gehad en zijn nu dus volledig gevaccineerd.

Bewoners van kleinschalige woonvormen
De meeste bewoners van kleinschalige woonvormen worden door de huisartsenpost in de regio gevaccineerd. Eind januari is hiermee begonnen en volgens de planning van het RIVM zijn deze week alle betrokken huisartsenposten begonnen met vaccineren. Voor het vaccineren van deze groep worden de vaccins van Moderna en Pfizer gebruikt.

65-plussers
65-plussers die niet in een verpleeghuis wonen, worden sinds eind januari op priklocaties van de GGD gevaccineerd. Deze groep krijgt momenteel het Pfizer-vaccin toegediend.

Mensen worden op basis van hun leeftijd uitgenodigd. De negentigplussers hebben dus als eersten een vaccin toegediend gekregen. Op zaterdag 6 maart hebben de eerste 75- tot en met 79-jarigen hun uitnodiging ontvangen. Vanaf wanneer de leeftijdsgroep daaronder wordt uitgenodigd, is nog niet bekend.

Ouderen die niet naar een priklocatie kunnen komen, krijgen hun prik via de huisarts. Daar wordt naar verwachting eind maart mee begonnen. Het RIVM zegt dat de exacte datum én de manier waarop dit moet gaan gebeuren nog niet helemaal duidelijk zijn.

60- tot en met 64-jarigen, mensen met morbide obesitas en mensen met het syndroom van Down

De vaccinatie van deze groep is op 15 februari begonnen, maar ligt voorlopig stil. Dit komt doordat de AstraZeneca-vaccins voor hen bestemd zijn en dit coronavaccin tot nader order niet gebruikt mag worden.

Deze groep krijgt de prik niet in de GGD-prikstraat, maar bij de huisarts. Alleen de huisartsen in Zeeland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Flevoland waren al begonnen met het vaccineren van deze groep.

Mensen die door een aandoening een groot risico op ernstige COVID-19 lopen
Op 23 maart begint de vaccinatie van mensen die door een aandoening een groot risico op ernstige COVID-19 lopen. Zij worden in het ziekenhuis gevaccineerd met het vaccin van Moderna. De volgende mensen vallen in deze groep:

  • Mensen met ernstig nierfalen.
  • Mensen die een orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie hebben ondergaan.
  • Mensen met een ernstige aangeboren afweerstoornis.
  • Mensen bij wie in de afgelopen vijf jaar een hematologische maligniteit (zoals leukemie) is vastgesteld.

Ook mensen die door een neurologische aandoening ademhalingsproblemen hebben, worden vanaf 23 maart in het ziekenhuis gevaccineerd. Mensen uit deze groep die niet naar het ziekenhuis kunnen komen, worden waarschijnlijk vanaf eind maart thuis gevaccineerd.

Mensen van 18 tot en met 59 jaar uit andere medische risicogroepen
Vanaf mei worden ook andere mensen onder de zestig uit medische risicogroepen gevaccineerd. De huisartsen nemen de vaccinatie voor hun rekening. Het is nog niet bekend welk vaccin hiervoor wordt gebruikt. De volgende mensen vallen in deze groep:

  • Mensen met diabetes.
  • Mensen met een afweerstoornis die niet in de hoogrisicogroep vallen.
  • Mensen die medicatie slikken die de afweer onderdrukt.
  • Mensen met een longziekte (zoals astma of COPD).
  • Mensen met een chronische stoornis van de hartfunctie (zoals hartritmestoornissen).
  • Mensen met nierfalen die niet in de hoogrisicogroep vallen.


Volwassenen onder de zestig zonder medische indicatie
Begin mei moet worden begonnen met het vaccineren van vijftigers. Later die maand zouden ook veertigers een uitnodiging moeten krijgen en begin juli zou iedereen die dat wil minstens één dosis van een coronavaccin moeten hebben gehad.

Welke vaccins voor deze groep gebruikt gaan worden, is nog niet duidelijk. Dat kunnen alle op dat moment goedgekeurde vaccins zijn.