Skip to main content
COVID-19 RISK MANAGEMENT   •   GRIEPPRIK & VACCINATIES   •   GEACCREDITEERD LAB   •   TESTEN OP LOCATIE OP AANVRAAG   •   200+ VERPLEEGKUNDIGEN

Medisch Update Corona – week 3
Verslag Zoom sessie
m.m.v. medisch directeur MediCorps – Robert van den Boogard

De Britse variant.
Het kader waarom Covid-19 virus succesvol is
Een van de successen zit vooral in de wijze van verspreiding. Het is een virus dat via de luchtwegen verspreid wordt. Dat maakt het al succesvoller dan virussen die bijvoorbeeld via bloed of andere lichaamsvochten verspreid worden. De aerogene verspreiding maakt het makkelijk voor het virus om zich te verspreiden.
Een van de kenmerken van een succesvol virus is dat het heel veel mensen besmet maar heel weinig mensen ziek maakt. Het gevaar daarvan is dat het lang duurt voor je in de gaten hebt dat er een besmetting of brandhaard ontstaat. Dus in feite loop je dan met testen als er klachten zijn, altijd achter de feiten aan.
Nieuwe eigenschappen
Een nog succesvoller virus is in staat te muteren waardoor er nieuwe eigenschappen en kenmerken ontstaan. Van een aantal van deze kenmerken hebben we geen last; bijvoorbeeld dat het virus wat minder virulent wordt. Van een aantal nieuwe eigenschappen hebben we echter wel last, bijvoorbeeld als het virus daardoor besmettelijker wordt. Al die mutaties doen iets met het succesvol maken van een virus. Met de maatregelen die wij nemen lopen we toch wel een beetje achter de feiten aan. Hoe beter je dat doet, hoe beter het virus weer in te dammen is.
Virus mutaties
Als er virusmutaties zijn dan spreken we eigenlijk over twee begrippen.
Als er een variant is ontdekt dan noemen ze dat een variant under investigation (VUI).
De Britse variant was aanvankelijk ook under investigation en had daarom de naam VUI202012/01. Op het moment dat er vastgesteld is dat het om een zorgelijke variant gaat noemen ze het ook een variant of concern (VOC). Dit tweede begrip is vastgesteld bij de Britse variant en heeft nu de naam VOC202012/01. Op die manier zit er een bepaalde systematiek in het naamgeven van virussen. En met name dan of het virus al eerder is ontdekt of is het echt iets wat zorgen baart.
Zorgelijk
Dat wat zorgen baart is in dit geval het feit dat het veel effectiever bindt aan de luchtwegcellen waardoor het makkelijker de gastheer infecteert. En daardoor zichzelf weer gemakkelijker vermenigvuldigt waardoor de concentratie van virusdeeltjes in de bovenste luchtdelen groter is en daardoor dus besmettelijker is.
Besmettelijkheid heeft ook in grote te maken met doses expositie. Doses expositie is de hoeveelheid virusdeeltjes waaraan iemand blootgesteld wordt. De preventieve maatregelen die we nemen, hebben allemaal de gedachte dat je de doses expositie zo laag mogelijk wilt houden.
De Britse variant in de media.
Er wordt geschat dat nu al 10% van de huidige besmettingen in Nederland bestaat uit de Britse variant.
[fusion_lightbox type=”” full_image=”https://www.medicorps.nl/wp-content/uploads/2021/01/Naamloos-5-1.jpg” video_url=”” thumbnail_image=”https://www.medicorps.nl/wp-content/uploads/2021/01/Naamloos-4-thumb-1.jpg” alt_text=”” title=”” description=”” class=”” id=””][/fusion_lightbox]  
Uitleg Britse variant 2020/2021 (figure 4)
Dit plaatje laat het verloop zien van half november tot half januari in het Verenigd Koninkrijk. Naarmate de kleur donkerder wordt, zie je dat de Britse variant in twee maanden tijd volledig het oorspronkelijke virus overheerst. Er is sprake van verdringing wat inhoudt dat dit virus succesvoller is en zich daardoor makkelijker en sneller verspreid.
In Nederland zitten we in het begin van waar het Verenigd Koninkrijk ongeveer half november zaten.
Dan is het te begrijpen dat deskundigen waarschuwen dat we half maart wel eens te maken kunnen hebben met de situatie zoals die zich ook in het Verenigd Koninkrijk voordoet. Op basis van het verloop van wat te zien is op deze foto, wordt verwacht dat het verloop in Nederland niet heel anders zal zijn. Het verloop bij anderen geeft ons dus veel inzicht.
[fusion_lightbox type=”” full_image=”https://www.medicorps.nl/wp-content/uploads/2021/01/Naamloos-4-1.jpg” video_url=”” thumbnail_image=”https://www.medicorps.nl/wp-content/uploads/2021/01/Naamloos-4-thumb2.jpg” alt_text=”” title=”” description=”” class=”” id=””][/fusion_lightbox]  
Uitleg figure 5
Hier is het verloop van other cases, de andere stammen van het Covid virus en de gemuteerde Britse variant (de donkerpaarse) te zien. We zien dat rond half oktober, de tweede golf snel wordt opgevolgd wordt door een derde golf. Waarin deze Britse variant proportioneel steeds meer aandeel neemt van het totaal aantal infecties. Het totaal aantal infecties neemt toe maar ook de verhouding tussen de Britse variant en de oorspronkelijke variant. Het is een succesvol virus vanuit optiek van het virus zelf.
[fusion_lightbox type=”” full_image=”https://www.medicorps.nl/wp-content/uploads/2021/01/Naamloos-3-1.jpg” video_url=”” thumbnail_image=”https://www.medicorps.nl/wp-content/uploads/2021/01/Naamloos-3-thumb-1.jpg” alt_text=”” title=”” description=”” class=”” id=””][/fusion_lightbox]  
Uitleg figure 7
Als je dan kijkt naar de verdeling qua leeftijd en man/vrouw, dan zie je dat er niet veel verschillen zitten. Ook bij jongeren van 0-10 zie je dat daar niet een hele grote vertegenwoordiging in zit, wat aanvankelijk wel gedacht werd. Op basis van deze cijfers is dat niet heel noemenswaardig het geval. Het lijkt wat dat betreft heel erg op het oorspronkelijke Covid virus, alleen is deze efficiënter en effectiever in de besmetting. Maar je ziet niet dat mensen meer ziek worden, de man/vrouw verhoudingen anders liggen of dat er grote verschillen zitten bij kinderen. Althans er zitten wel verschillen want je ziet dat de groep van 20-60 in meerdere mate besmet is.
[fusion_lightbox type=”” full_image=”https://www.medicorps.nl/wp-content/uploads/2021/01/Naamloos-2-2.jpg” video_url=”” thumbnail_image=”https://www.medicorps.nl/wp-content/uploads/2021/01/Naamloos-2-thumb-1.jpg” alt_text=”” title=”” description=”” class=”” id=””][/fusion_lightbox]  
Uitleg figure 8
Hier is te zien dat met name de 25-60 jarigen, daarin zit de grote piek. Ook de Britse variant is steeds meer te zien bij deze groep.
[fusion_lightbox type=”” full_image=”https://www.medicorps.nl/wp-content/uploads/2021/01/Naamloos-1-1.jpg” video_url=”” thumbnail_image=”https://www.medicorps.nl/wp-content/uploads/2021/01/Naamloos-1-thumb-1.jpg” alt_text=”” title=”” description=”” class=”” id=””][/fusion_lightbox]  
[Bron: Interpreting Diagnostic Tests for SARS-CoV-2 / JAMA June 9, 2020 Volume 323, Number 22 2249)
(blauwe lijn is PCR test, rode lijn is sneltest)
Uitleg verloop van een besmetting en wat kun je meten in welke fase van het testen.
Voor meer uitleg hierover, verwijzen we naar het verslag van het webinar ‘PCR en sneltesten’, klik hier
Wat kunnen we doen tegen de Britse variant
Het is een succesvol virus waarmee we moeten ‘dealen’ en daarvoor is meer nodig dan hopen dat het aan ons voorbij waait. Maar het is net als de Zuid-Afrikaanse variant, de Deense variant die bij nertsenkwekerijen uitbrak, de Braziliaanse variant, waarschijnlijk kijken we op een bepaald moment niet meer op van nieuwe varianten. De vraag is: wat doet een variant met de druk op de zorg en hoe kunnen we bedrijven openhouden.
Wanneer verwachten we het hoogtepunt
Een verdubbeling per week zoals ook het verloop in het Verenigd Koninkrijk liet zien, maakt dat de verwachting is dat half maart de piek van besmettingen zal zijn.
Zijn er (aanvullende maatregelen) die we kunnen nemen?

    1. Testen
    2. RIVM maatregelen
    3. Communicatie

1. Test strategie: wat kun je doen met testen?
Dagelijks testen zou het meest ideale plaatje zijn, dan weet je continue wat de stand van zaken is.
Relatie van MediCorps XiDoor:
“Wij hebben een integrale test laten uitvoeren na de Kerstperiode, voor 850 medewerkers. Voor een groot deel was de uitslag negatief. In het verleden hebben we wel besmettingen gehad die de business nadelig hebben beïnvloed. Op basis daarvan hebben we besloten integraal te testen in de fabriek. We zijn nu goed in control en hebben besloten om wekelijks te blijven testen. Het afbreukrisico voor onze organisatie is gigantisch groot, we zijn een productiebedrijf. We willen onze klanten goed blijven bedienen. We zijn super tevreden met de samenwerking met MediCorps, het brengt veel rust in de organisatie.”
Relatie van MediCorps: Hollister, producent van medisch hulpmiddelen:
“Sinds half november doen wij wekelijks de sneltest, dat bieden wij aan op vrijwillige basis, aan de medewerkers. Omdat je het virus ook bij je kunt dragen zonder dat je klachten hebt. Dit wordt heel positief ontvangen en biedt kennis over de status op dat moment. Dat kan 2 dagen later anders zijn maar het is beter dan helemaal niets weten. Bovendien geven medewerkers aan, dat het hen rust geeft als zij een kwetsbare ouder willen bezoeken die dag bijvoorbeeld.”Aanvulling door Robert: als je medewerkers door testen eruit haalt die zonder klachten toch besmettelijk zijn, verlaag je het risico. Deze medewerkers zouden normaal nog een aantal dagen op het werk kunnen rondlopen en anderen kunnen besmetten. Dit hebben we nu regelmatig gezien, dat MediCorps groepen heeft getest en daar besmettingen constateerde van mensen die geen klachten hadden. Als je dat laat gaan, is de schade veel groter.
2. RIVM maatregelen aanscherpen
Afstand houden, beschermende materialen, routing, ventileren, hygiëne.
Alle maatregelen hebben als doel: het aantal contactmomenten te verlagen en als er dan een contactmoment is: verdunning van het aantal virusdeeltjes dat verspreid wordt. De uitgeademde lucht door iemand die besmettelijk is, wil je zoveel mogelijk verdunnen.Handhaving of opnieuw ‘strenger op toezien’ dat deze maatregelen worden nageleefd, helpt mee. Dagelijks verversen van mondkapjes omdat deze ‘verzadigd’ raken ook. En in sommige gevallen nog veiligere mondkapjes gebruiken. Die maken het ademen iets ‘zwaarder’ maar daardoor bieden ze tegelijk ook meer bescherming. De inademing met mondkapje zorgt voor verdunning van het aantal virusdeeltjes en hopelijk kan je natuurlijke afweersysteem het dan aan om je te beschermen, dat je er niet ziek van wordt.Ventilatie: ramen open werkt nog steeds heel effectief.
3. Communicatie: test- en vaccinatie bereidheid verhogen, rust creëren
We vragen van medewerkers om hun gedrag aan te passen, mee te gaan in de maatregelen. Door goede en regelmatige communicatie, kan hiervoor draagvlak worden gecreëerd of vergroot. Lees hierover meer in het verslag van ons eerste webinar ‘PCR en sneltesten’. Halverwege het verslag staat meer onder dit kopje “Preventief testen: werknemers doen vrijwillig mee”. Klik hier.
 
MediCorps biedt haar klanten daarvoor een communicatie toolkit aan die bestaat uit video’s, artikelen voor nieuwsbrieven en visuals. Zowel gericht op medewerkers op de werkvloer als het management.

Leave a Reply