Skip to main content
COVID-19 RISK MANAGEMENT   •   GRIEPPRIK & VACCINATIES   •   GEACCREDITEERD LAB   •   TESTEN OP LOCATIE OP AANVRAAG   •   200+ VERPLEEGKUNDIGEN
Nieuws

Meer aandacht voor de medewerkers in bedrijven door COVID-19

By 26 augustus 2020No Comments

De COVID-19-pandemie is van grote invloed op de wijze waarop bedrijven wereldwijd omgaan met hun medewerkers en de maatschappij. De uitbraak van het coronavirus heeft een groot aantal ondernemingen ertoe aangezet om meer aandacht te besteden aan hun werknemers en de rol die de onderneming in de samenleving dient te vervullen. Ruim 75 procent van de chief executive officers (CEO’s) wereldwijd voelt zich momenteel persoonlijk verantwoordelijk voor de nieuwe maatschappelijk rol van zijn organisatie.
Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek onder ruim 1.800 CEO’s, dat is uitgevoerd door accountants- en adviesorganisatie KPMG.

Impact COVID-19-pandemie op het bedrijfsleven

Hoewel de geopolitieke dreigingen, de veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving en fiscale uitdagingen nog altijd van grote invloed zijn op de bedrijven, vindt ruim 20 procent van de CEO’s dat het talentrisico inmiddels de belangrijkste bedreiging voor groei vormt. Voor het uitbreken van de pandemie was dit slechts 1 procent.
Na het personele risico vormt het in stand houden van de toeleveringsketen het belangrijkste risico. Bijna 20 procent van de CEO’s geeft aan te worstelen met mogelijke verstoringen in de keten, verstoringen die zowel het gevolg zijn van COVID-19 zelf als het groeiend nationalisme dat het gevolg is van de coronacrisis. Bijna 70 procent vertelt de supplychain als gevolg van verstoringen inmiddels volledig te hebben herzien.

Wegvallen personeel baart grote zorgen

“Het mogelijk wegvallen van sleutelfiguren binnen de organisatie en het onvoldoende kunnen aantrekken van hoog opgeleide jonge werknemers baart veel CEO’s grote zorgen”, duidt Stephanie Hottenhuis, bestuursvoorzitter van KPMG. “De personele beschikbaarheid vormt op dit moment voor veel bedrijven de meest kritische succesfactor. Bij veel ondernemingen maakt het bestuur zich dan ook zorgen om de mentale en fysieke gezondheid van de medewerkers. De leiding is zich er terdege van bewust dat toekomstige groei valt of staat met het vermogen om de inzet en beschikbaarheid van het personeel in goede banen te leiden.”
“Ondanks de beperkingen in fysiek contact voelt bijna 70 procent van de CEO’s zich sinds het uitbreken van het coronavirus meer verbonden met zijn werknemers. Bijna 80 procent geeft dan ook aan alle mogelijkheden voor digitale samenwerking en communicatie te blijven gebruiken. COVID-19 heeft er echter wel voor gezorgd dat driekwart van de bedrijven de werving van personeel volledig heeft herzien. Het werken op afstand betekent immers dat veel meer potentiële medewerkers in aanmerking komen voor een functie. Bijna 70 procent van de CEO’s verwacht dat deze ontwikkeling doorzet en dat de huidige kantoorruimte op korte termijn fors wordt ingekrompen.”

Nieuw besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid

“Uit het onderzoek blijkt dat de coronacrisis bij veel bedrijven duidelijk een nieuw licht heeft laten schijnen op hun bestaansrecht, hun gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en de wijze waarop zij met diversiteit omgaan. Eerder dit jaar zagen CEO’s al een belangrijke rol weggelegd voor hun organisatie bij de aanpak van de belangrijke mondiale uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. Een half jaar later en een pandemie rijker, blijkt dat COVID-19 de roep om maatschappelijke verandering bij ondernemingen heeft versterkt en dat ook stakeholders steeds kritischer zijn geworden.”
“Dit heeft ertoe geleid dat CEO’s zich in toenemende mate afvragen of het huidige beleid nog tegemoet komt aan de behoefte van de belangrijkste stakeholders. Bijna 80 procent van de bestuurders geeft dan ook aan dat men als gevolg van COVID-19 kritisch heeft gekeken naar de positie die men in de samenleving inneemt. En nog eens 80 procent geeft aan dat men zich sinds het begin van de coronacrisis veel nauwer betrokken voelt bij de sociale rol van het bedrijf en dat men de besluitvorming hierdoor ook heeft laten leiden. Ruim 75 procent voelt zichzelf zelfs persoonlijk verantwoordelijk voor de nieuwe maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming.”
Bron: http://Customertalk.nl

Leave a Reply